Fågelrapportering

Regionala rapportkommittén (Rrk) sammanställer en mängd rapporteringsarter för Dalsland under varje kalenderår och publicerar dessa i  ”Fågelobservationer i Dalsland” I slutet av årsrapporten finns en ”Rapporteringsguide för Dalsland”.

Rapportera dina observationer på Artportalen där du även hittar artlistor och rapportformulär:  http://www.artportalen.se. Rapporter utan insänd raritetsblankett underkänns efter 6 månader, alternativt 31 januari året efter observationsdatum. De som tar hand om alla fågelrapporter, bearbetar dem och ser till att de kommer ut i tryck är:

Göran Cederholm, Göteborg., tfn.  mobil 0709 – 96 13 60. g.cederholm@bredband.net

Per Undeland, Göteborg.,  mobil 0734 – 19 84 50. pundeland@yahoo.com

Håkan Krave, Mellerud, tfn. 0530 – 419 09, kravehkan@yahoo.com

Michael Egerzon, Vargön. tfn. 0733-767267, mike@indoor.net

Christopher Magnusson, mobil: 073-631 03 87, christopher.ducktrap@icloud.com

Dalslands regionala rapportkommittés (rrk) arbete med Artportalen (.doc)

Arkiv med ”Dalslands fåglar” i PDF-form 

 

RRK & DOF GER UT DEN ÅRLIGA PUBLIKATIONEN

”Fågelobservationer i Dalsland” Ansvarig utgivare är Dalslands Ornitologiska Förening.

För icke medlemmar kan publikationen beställas på följande adress: Åke Gustavsson Torbjörbyn 3, 46492 MELLERUD. E-post: ake_gustavsson@outlook.com

Rrk. Är medarbetare i årsboken ”Fågelåret”, som innehåller rapporter av vissa utvalda arter från samtliga regionala föreningar i Sverige, däribland Dalslands Ornitologiska Förening. ”SOF… Fågelåret… Stockholm.”

Rrk. Är medarbetare i boken ”Sveriges Fåglar” som ger en aktuell översikt över fåglarnas utbredning, numerär och flyttning. Samtliga regionala föreningar i Sverige uppdaterar vissa utvalda arter. Från Dalsland är det Dalslands Ornitologiska Förening som rapporterar. ”SOF. 2002. Sveriges fåglar. 3:e uppl. Stockholm.”