Fågellokaler

Nu finns en bok om den dalsländska fågelfaunan: Guide till Dalslands fåglar. (2012)

(Fåtal ex finns att köpa här enligt: Guide till Dalslands fåglar)

Guide till Dalslands fåglar beskriver de bästa fågellokalerna i Dalsland och fågelarternas förekomst i landskapet. I lokalguiden behandlas etthundra lokaler med en kort beskrivning av området, vilka arter som kan ses där och under vilken tid på året. En vägbeskrivning ges också. Artförteckningen redovisar statusen hos de 293 fågelarter som anträffats i Dalsland. För flertalet arter ges en detaljerad beskrivning av var arten finns samt dess historik i landskapet. Alla fynd av de ovanligaste arterna presenteras. Boken vänder sig till fågelskådare, naturintresserade och personer intresserade av sin närmiljö. Totalt 232 sidor. Text: Per Karlsson Linderum. Foto: Kent-Åke Gustavsson och Per Karlsson Linderum.

Vingar över Dalsland