Rapportmall Dalsland

Rapportmall för Dalsland

(Gällande från 2018-01-01)

Rapportmallen finns som PDF-fil att ladda hem (Rapportmall 2018). (Raritetsblankett i redigerbart utförande som PDF finns här.)

Rrk Dalsland tar tacksamt emot rapporter om fynd som beskrivs av nedanstående mall, samt av nya arter för landskapet. Vi tar även emot gamla rapporter som inte skickats in tidigare.

Varje rapport bör innehålla uppgifter om antal exemplar, kön och ålder om detta är känt, datum, en lokalangivelse som är kopplad till namn på den topografiska kartan samt eventuella medobservatörer. Skriv helst arterna i samma ordningsföljd som nedan. Vi tar gärna emot rapporten via e-post, men det går också bra med brev.

Arter med beteckningarna Rk (till raritetskommittén) eller Rrk (till den regionala rapportkommittén för Dalsland) kräver en utförlig beskrivning för att godkännas för publicering. Om man själv lägger in ett fynd av en sådan art i Artportalen kommer det automatiskt en hänvisning till en nätbaserad raritetsblankett för detta ändamål. Denna blankett kan också hämtas från SOF-BirdLife:s hemsida eller rekvireras från rrk Dalsland. Den nationella Raritetskommittén (RK) tar däremot bara emot den nätbaserade raritetsrapporten.

Rrk förbehåller sig rätten att även granska udda och tveksamma fynd av arter som inte är markerade med beteckningen Rrk. Det kan t.ex. gälla datum eller antal som avviker från artens kända mönster.

Raritetsblankett kan ersättas av foto- eller ljuddokumentation, om denna är av tillräckligt hög kvalité.

OBS: Rapporter utan insänd raritetsblankett där sådan krävs under-känns efter 6 månader, alternativt den 31 januari året efter obsen.