Program

ÅRSMÖTE 2021
Framflyttat se nedan HÖSTMÖTE OCH ÅRSMÖTE 2021.

VÅR VID HÄSTEFJORDEN
Under mars – maj en utflykt per månad för att följa vårsträcket.
I mars börjar vi med sångsvan, gäss och havsörn för att i maj avsluta med
nordliga vadare och alla tropikflyttarna. Och vi kan säkert räkna med någon
överraskning. Samling vid Sivikens Bygdegård.

VÅR VID TYDJESJÖN
Under mars – maj en utflykt per månad för att följa vårsträcket.
I mars börjar vi med sångsvan, gäss och havsörn för att i maj avsluta med
nordliga vadare och alla tropikflyttarna. Och vi kan säkert räkna med någon
överraskning. Samling på ”Fågelberget” sydost om Tydjesjön.

MÖT VÅREN I EDSLESKOG 31 MARS – 12 MAJ
Samling onsdagar kl 08:00. På stora parkeringen vid Bräcke ängar.
Dalslands finaste lokaler för hackspettar finns runt Edsleskog, och vi besöker
någon av dessa. Läs mer i boken ”Guide till Dalslands fåglar”. Många andra
arter som skogshöns, nötkråka och stenknäck finns också i området. Kontakt:
Bertil Eriksson 0705 – 22 15 52.

FÅGELVÅREN RUNT MELLERUD
Alla tisdagar i april och maj kl 18:00. Samling vid Preem-macken (100
m norr södra rondellen) Mellerud. Vi åker till någon av lokalerna Gösjön, Bergs
mader, Holmsåns mynning eller Åsnebyn/Lille Kolungen. Väder och fåglar
avgör vart vi åker. Kontaktpersoner: Åke Gustavsson, 0706 – 17 26 76, Björn
Danielsson, 0706 – 54 02 55. OBS: kommer Ni senare, ring någon av kontaktpersonerna
och hör efter var vi är.

BIOLOGISK MÅNGFALD I SKOGEN
Någon lördag eller söndag i slutet av maj eller början av juni. Besöker
vi ett intressant område på Kroppefjäll för att utforska skogens biologiska
mångfald. Guider Stefan Hult 0725 – 79 25 25 och Per Undeland 0734 – 19 84 50.

NATTFÅGELSKÅDNING I MELLERUDSOMRÅDET
Fredagen den 4 juni, kl 20:00. Samling vid Preem-macken (100 m norr
södra rondellen) Mellerud. Kontaktpersoner: Åke Gustavsson, 070 – 617 26 76,
Björn Danielsson, 070 – 654 02 55.

HÖST VID HÄSTEFJORDEN
Under juli – oktober en utflykt per månad för att följa höststräcket.
I juli och augusti börjar vi med bivråk, vadare och gulärla, för att i oktober avsluta
med sångsvan, gäss och havsörn. Och vi hoppas att alla 3 arter beckasin
visar sig under hösten. Samling vid Sivikens Bygdegård.

HÖSTMÖTE OCH ÅRSMÖTE 2021
Onsdagen den 27 oktober kl 19:00. Stallet, Mellerud. Program är inte
bestämt ännu men meddelas i NpD 2 och enligt ovan. DOF bjuder på fikabordet.
DOF önskar alla fågelvänner välkomna till en trevlig kväll.