Program

Alla aktiviteter sker i samarbete med studiefrämjandet

MIDVINTERINVENTERING 2023
Lördag den 21 jan, reservdag söndag den 22 jan. Fågelskådning över
hela Dalsland, där vi letar efter övervintrare kommunvis. Mer info kommer.

VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN 2023
Fredag – måndag den 27-30 jan. Den stora årliga räkningen av fåglar vid
våra fågelmatningar. Läs mer på BirdLife Sveriges hemsida: http://www.birdlife.
se. DOF guidar vid någon fågelmatning.

HACKSPETTMÖRA
Någon lördag eller söndag i mars. Då hackspettar är mycket väderberoende
annonseras aktuell dag och lokal ut enligt ovan. Om intresse fi nns
besöker vi senare under dagen Fröskogs dammar och Tydjesjön.

VÅR VID HÄSTEFJORDEN
Under mars – maj en utfl ykt per månad för att följa vårsträcket.
I mars börjar vi med sångsvan, gäss och havsörn för att i maj avsluta med
nordliga vadare och alla tropikfl yttarna. Och vi kan säkert räkna med någon
överraskning. Samling vid Sivikens bygdegård.

VÅR VID TYDJESJÖN
Under mars – maj en utfl ykt per månad för att följa vårsträcket.
I mars börjar vi med sångsvan, gäss och havsörn för att i maj avsluta med
nordliga vadare och alla tropikfl yttarna. Och vi kan säkert räkna med någon
överraskning. Samling på ”Fågelberget” sydost om Tydjesjön.

ÅRSMÖTE 2023
Onsdag den 22 mars, kl 19:00. Stallet, Mellerud. Årsmötesförhandlingar.
Rapport från rapportkommittén. Från fågelmarkerna, som vanligt något intressant
program, dock ej klart i skrivande stund. DOF bjuder på fi kabordet. Alla
naturvänner önskas välkomna till en trevlig kväll.