Program

Alla aktiviteter sker i samarbete med studiefrämjandet

ÅRSMÖTE 2023
Onsdag den 22 mars, kl 19:00. Stallet, Mellerud. Årsmötesförhandlingar. Rapport från rapportkommittén. Ola Jennersten från Världsnaturfonden håller föredrag om ”Biologisk mångfald, globalt och lokalt”. Vi får säkert höra om arter som havsörn och vitryggig hackspett. DOF bjuder på fikabordet. Alla naturvänner önskas välkomna till en trevlig kväll.

HACKSPETTMÖRA
Någon lördag eller söndag i mars. Då hackspettar är mycket väderberoende annonseras aktuell dag och lokal ut enligt ovan. Om intresse finns besöker vi senare under dagen Fröskogs dammar och Tydjesjön.

VÅR VID HÄSTEFJORDEN
Under mars – maj en utflykt per månad för att följa vårsträcket. I mars börjar vi med sångsvan, gäss och havsörn för att i maj avsluta med nordliga vadare och alla tropikflyttarna. Och vi kan säkert räkna med någon överraskning. Samling vid Sivikens Bygdegård.

VÅR VID TYDJESJÖN
Under mars – maj en utflykt per månad för att följa vårsträcket. I mars börjar vi med sångsvan, gäss och havsörn för att i maj avsluta med nordliga vadare och alla tropikflyttarna. Och vi kan säkert räkna med någon överraskning. Samling på ”Fågelberget” sydost om Tydjesjön.

MÖT VÅREN I EDSLESKOG 29 MARS – 10 MAJ
Samling onsdagar kl 08:00. På stora parkeringen vid Bräcke ängar. Dalslands finaste lokaler för hackspettar finns runt Edsleskog, och vi besöker någon av dessa. Läs mer i boken ”Guide till Dalslands fåglar”. Många andra arter som skogshöns, nötkråka och stenknäck finns också i området. Kontakt: Bertil Eriksson 0705 – 22 15 52.

FÅGELVÅREN RUNT MELLERUD
Alla tisdagar i april och maj kl 18:00. Vi samlas vid tornet vid norra änden av Gösjön. Parkering vid Linderuds rastplats. Senare kan vi åka till någon av lokalerna Bergs mader, Holmsåns mynning eller Åsnebyn/Lille Kolungen. Är ingen från DOF närvarande så skådar ni på egen hand eller i grupp. Kontakt: Björn Danielsson, 070-6540255.

VÅRENS FÅGLAR I FÄRGELANDAOMRÅDET
Alla onsdagar i april och maj kl 18:00. Startar vid fågeltornet som nås från Ellenö reningsverk i samhället vid Ellenösjön, Färgelanda. Kontaktperson: Monica Svensson 070-2316980. OBS: kommer Ni senare och tornet är tomt, ring så meddelar vi vår position.

ÖPPET HUS VID ÅSNEBYN/LILLE KOLUNGEN
Lördagen den 6 maj, kl 10:00 – 14:00. DOF är på plats och visar fåglarna i området, ger tips om fågelfotografering, erbjuder skrifter och böcker om fåglar och svarar på frågor om fåglar. Fin introduktion till fågelskådning för hela familjen!

NATTFÅGELSKÅDNING I MELLERUDSOMRÅDET
Fredagen den 2 juni, kl 20:00. Samling vid Preem-macken (100 m norr södra rondellen) Mellerud. Kontaktperson Björn Danielsson, 070 – 654 02 55.

FÅGLAR VID FLATETJÄRN, ÄRTEMARK
Söndagen den 11 juni, kl 08:00. Vid en exkursion till Flatetjärn 9 juni 1990 noterades 49 arter. Vi gör ett återbesök 33 år senare för att ta reda på hur fågelfaunan förändrats sedan dess. Vi samlas vid fågeltornet som ligger längs vägen mot Haget. Kontakt Ingvar Arvidsson 0706 – 83 95 17 och Per Undeland 0734 – 19 84 50Samarrangemang med Skogsdals Naturskyddsförening

HÖST VID HÄSTEFJORDEN
Under augusti – oktober en utflykt per månad för att följa höststräcket. I augusti börjar vi med bivråk, vadare och gulärla, för att i oktober avsluta med sångsvan, gäss och havsörn. Och vi hoppas att alla 3 arter beckasin visar sig under hösten. Samling vid Sivikens Bygdegård.

HÖSTMÖTE
Onsdagen den 25 oktober kl 19:00. Stallet, Mellerud. Program är inte bestämt ännu men meddelas i NpD 2 och enligt ovan. DOF bjuder på fikabordet. DOF önskar alla fågelvänner välkomna till en trevlig kväll.