Program

ÅRSMÖTE 2021
Framflyttat se nedan HÖSTMÖTE OCH ÅRSMÖTE 2021.

HÖST VID HÄSTEFJORDEN
Under juli – oktober en utflykt per månad för att följa höststräcket.
I juli och augusti börjar vi med bivråk, vadare och gulärla, för att i oktober avsluta
med sångsvan, gäss och havsörn. Och vi hoppas att alla 3 arter beckasin
visar sig under hösten. Samling vid Sivikens Bygdegård.

HÖSTMÖTE OCH ÅRSMÖTE 2021
Onsdagen den 27 oktober kl 19:00. Stallet, Mellerud. Program är inte
bestämt ännu men meddelas i NpD 2 och enligt ovan. DOF bjuder på fikabordet.
DOF önskar alla fågelvänner välkomna till en trevlig kväll.