Program

Alla aktiviteter sker i samarbete med studiefrämjandet

Eventuella ändringar, information om utflyktsdag och program med kort varsel meddelas på Facebookgruppen ”Fåglar på Dal” och “Dalslandsskådarn”, DOF´s mailinglista.

VINTERFÅGLAR PÅ DAL 2024
Lördag den 20 jan och söndag den 21 jan. Fågelskådning över hela Dalsland, där vi letar efter övervintrare kommunvis. Mer info kommer.

VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN 2024
Fredag – måndag den 26-29 jan. Den stora årliga räkningen av fåglar vid våra fågelmatningar. Läs mer på BirdLife Sveriges hemsida: http://www.birdlife.se. DOF guidar vid någon fågelmatning.

HACKSPETTMÖRA
Någon lördag eller söndag i mars. Då hackspettar är mycket väderberoende annonseras aktuell dag och lokal ut enligt ovan.

VÅR VID HÄSTEFJORDEN
Under mars – maj en utflykt per månad för att följa vårsträcket. I mars börjar vi med sångsvan, gäss och havsörn för att i maj avsluta med nordliga vadare och alla tropikflyttarna. Och vi kan säkert räkna med någon överraskning. Samling vid Sivikens bygdegård.

VÅR VID TYDJESJÖN
Under mars – maj en utflykt per månad för att följa vårsträcket. I mars börjar vi med sångsvan, gäss och havsörn för att i maj avsluta med nordliga vadare och alla tropikflyttarna. Och vi kan säkert räkna med någon överraskning. Samling på ”Fågelberget” sydost om Tydjesjön.

ÅRSMÖTE 2024
Onsdag den 20 mars, kl 19:00. Stallet, Mellerud. Årsmötesförhandlingar. Rapport från rapportkommittén. Från fågelmarkerna, som vanligt något intressant program, dock ej klart i skrivande stund. DOF bjuder på fikabordet. Alla naturvänner önskas välkomna till en trevlig kväll.