Program

Alla aktiviteter sker i samarbete med studiefrämjandet

NATTFÅGELSKÅDNING I MELLERUDSOMRÅDET
Fredagen den 2 juni, kl 20:00. Samling vid Preem-macken (100 m norr södra rondellen) Mellerud.

FÅGLAR VID FLATETJÄRN, ÄRTEMARK
Söndagen den 11 juni, kl 08:00. Vid en exkursion till Flatetjärn 9 juni 1990 noterades 49 arter. Vi gör ett återbesök 33 år senare för att ta reda på hur fågelfaunan förändrats sedan dess. Vi samlas vid fågeltornet som ligger längs vägen mot Haget. Kontakt Ingvar Arvidsson 0706 – 83 95 17 och Per Undeland 0734 – 19 84 50Samarrangemang med Skogsdals Naturskyddsförening

HÖST VID HÄSTEFJORDEN
Under augusti – oktober en utflykt per månad för att följa höststräcket. I augusti börjar vi med bivråk, vadare och gulärla, för att i oktober avsluta med sångsvan, gäss och havsörn. Och vi hoppas att alla 3 arter beckasin visar sig under hösten. Samling vid Sivikens Bygdegård.

HÖSTMÖTE
Onsdagen den 25 oktober kl 19:00. Stallet, Mellerud. Program är inte bestämt ännu men meddelas i NpD 2 och enligt ovan. DOF bjuder på fikabordet. DOF önskar alla fågelvänner välkomna till en trevlig kväll.