Program

VÅR VID HÄSTEFJORDEN
Under mars – maj en utflykt per månad för att följa vårsträcket. I mars börjar vi med sångsvan, gäss och havsörn för att i maj avsluta med nordliga vadare och alla tropikflyttarna och vi kan säkert räkna med någon överraskning. Samling vid Sivikens Bygdegård.

VÅR VID TYDJESJÖN
Under mars – maj en utflykt per månad för att följa vårsträcket. I mars börjar vi med sångsvan, gäss och havsörn för att i maj avsluta med nordliga vadare och alla tropikflyttarna. Och vi kan säkert räkna med någon överraskning. Samling på ”Fågelberget” sydost om Tydjesjön.

MÖT VÅREN I EDSLESKOG 30 MARS – 11 MAJ
Samling onsdagar kl 08:00. På stora parkeringen vid Bräcke ängar. Dalslands finaste lokaler för hackspettar finns runt Edsleskog, och vi besöker någon av dessa. Läs mer i boken ”Guide till Dalslands fåglar”. Många andra arter som skogshöns, nötkråka och stenknäck finns också i området. Kontakt: Bertil Eriksson 0705 – 22 15 52.

FÅGELVÅREN RUNT MELLERUD
Alla tisdagar i april och maj kl 18:00. Vi börjar vid Gösjöns norra ände och fågelplattformen där. Parkera vid Linderuds rastplats ca 1 km norr om Bloms varuhus. Därefter kan vi senare åka till Bergs mader, Holmsåns mynning eller Åsnebyn/Lille Kolungen. Väder och fåglar avgör vart vi åker. Kontaktpersoner: Åke Gustavsson, 0706 – 17 26 76, Björn Danielsson, 0706 – 54 02 55. OBS: kommer Ni senare, ring någon av kontaktpersonerna och hör efter var vi är.

VÅRENS FÅGLAR I FÄRGELANDAOMRÅDET
Alla onsdagar i april och maj kl 18:00. Startar vid fågeltornet som nås från Ellenö reningsverk i samhället vid Ellenösjön, Färgelanda. Kontaktperson: Monica Svensson 070-2316980. OBS: kommer Ni senare och tornet är tomt, ring så meddelar vi vår position.

NATTFÅGELSKÅDNING I MELLERUDSOMRÅDET
Fredagen den 3 juni, kl 20:00. Samling på planen mellan Brandt och Preem-macken (100 m norr södra rondellen) Mellerud. Kontaktpersoner: Åke Gustavsson, 070 – 617 26 76, Björn Danielsson, 070 – 654 02 55.

HÖST VID HÄSTEFJORDEN
Under juli – oktober en utflykt per månad för att följa höststräcket. I juli och augusti börjar vi med bivråk, vadare och gulärla, för att i oktober avsluta med sångsvan, gäss och havsörn. Och vi hoppas att alla 3 arter beckasin visar sig under hösten. Samling vid Sivikens Bygdegård.

HÖSTMÖTE
Onsdagen den 26 oktober kl 19:00. Stallet, Mellerud. Program är inte bestämt ännu men meddelas i NpD 2 och enligt ovan. DOF bjuder på fikabordet. DOF önskar alla fågelvänner välkomna till en trevlig kväll.