Program

ÅRSMÖTE 2020
På grund av den rådande risken för virusinfektioner har DOF:s styrelse beslutat att framflytta årsmötet 2020 till senare i år. Var planerat till 25 mars, men vi hoppas kunna genomföra årsmötet innan sommaren.

Onsdag den 25 mars, kl 19:00. Stallet, Mellerud. Årsmötesförhandlingar. Rapport från rapportkommitten. Efter årsmötet föredrag om ”Finns det utrymme för hackspettar i framtidens skogar?” av Leif Lithander, Göteborg. DOF bjuder på fikabordet. Alla naturvänner önskas välkomna till en trevlig kväll.

VÅR VID HÄSTEFJORDEN
Under mars – maj en utflykt per månad för att följa vårsträcket. I mars börjar vi med sångsvan, gäss och havsörn för att i maj avsluta med nordliga vadare och alla tropikflyttarna. Och vi kan säkert räkna med någon överraskning. Information om utflyktsdag och samling kommer på ”Dalslandsskådarn” och hemsidan.

MÖT VÅREN I EDSLESKOG
Alla onsdagar 1 april – 13 maj kl 08:00. På stora parkeringen vid Bräcke ängar. Dalslands finaste lokaler för hackspettar finns runt Edsleskog, och vi besöker någon av dessa. Läs mer i boken ”Guide till Dalslands fåglar”. Många andra arter som skogshöns, nötkråka och stenknäck finns också i området. Kontakt: Bertil Eriksson 0705 – 22 15 52.

VÅRENS FÅGLAR I FÄRGELANDAOMRÅDET
Alla onsdagar 1 april – 27 maj kl 18:00. Startar vid fågeltornet som nås från Ellenö reningsverk i samhället vid Ellenösjön, Färgelanda. Kontaktperson: Monica Svensson 070-2316980. OBS: kommer Ni senare och tornet är tomt, ring så meddelar vi vår position.

FÅGELVÅREN VID GÖSJÖN & BERGS MADER
Alla tisdagar 7 april – 26 maj kl 18:00. Vid fågeltornet, Linderuds rastplats, Gösjöns norra ände, Mellerud. Kontaktpersoner: Åke Gustavsson, 070 – 617 26 76, Björn Danielsson, 070 – 654 02 55. OBS: kommer Ni senare och tornet är tomt, ring någon av kontaktpersonerna och hör efter var vi är. Vid Bergs mader, skådar vi vid två platser: Skogsholmen eller Skådarkullen.

KVÄLLSSKÅDNING VID HULLSJÖN
Kvällsutflykt till Hullsjön mellan 13-15 maj. Beroende av väder samling någon av dagarna vid Sydkullen på västra sidan av Hullsjön kl. 19:00. Närmare information om vilken dag på ”Dalslandsskådarn” och hemsidan. Runt 21:30- 22:00 beger vi oss till Kårebro nordost om sjön för för att lyssna efter spelande dubbelbeckasin. Lokalen är en av Västsveriges säkraste för arten. Kontakt & guide: Michael Egerzon 0733 – 76 72 67.

BIOLOGISK MÅNGFALD I SKOGEN
Någon lördag eller söndag i slutet av maj eller början av juni. Besöker vi ett intressant område på Kroppefjäll för att utforska skogens biologiska mångfald. Mer information på hemsidan och ”Dalslandsskådarn” senast onsdagen före aktuell dag. Guider Stefan Hult 0725 – 79 25 25 och Per Undeland 0734 – 19 84 50.

NATTFÅGELSKÅDNING I MELLERUDSOMRÅDET
Fredagen den 5 juni, kl 20:00. Samling vid parkeringen söder om Preem-macken (100 m norr södra rondellen) Mellerud. Kontaktpersoner: Åke Gustavsson, 070 – 617 26 76, Björn Danielsson, 070 – 654 02 55.

HÖST VID HÄSTEFJORDEN
Under juli – oktober en utflykt per månad för att följa höststräcket. I juli och augusti börjar vi med bivråk, vadare och gulärla, för att i oktober avsluta med sångsvan, gäss och havsörn. Och vi hoppas att alla 3 arter beckasin visar sig under hösten. Information om utflyktsdag och samling kommer på ”Dalslandsskådarn” och hemsidan.

HÖSTMÖTE
Onsdagen den 28 oktober kl 19:00. Stallet, Mellerud. Program är inte bestämt ännu men meddelas i NpD 2, ”Dalslandsskådarn” och hemsidan. DOF bjuder på fikabordet. DOF önskar alla fågelvänner välkomna till en trevlig kväll.