Om DOF

Historik bakom Gösjöns fågeltorn och Dalslands Ornitologiska Förening, av Ingemar Johansson, Mellerud. DOF Historik (PDF)

DOF-loggan är ritad av Sture Torstensson, Bränna, Åsensbruk, någon gång i början av 1960-talet. Ursprungligen ritad för Skålleruds Ornitologiska Förening, med bokstäverna SOF på loggan. Sture ändrade sedan ”S” till ”D” som i DOF. Sture Torstensson berättade detta på DOF-jubileet 13 november 2009.

DOF – styrelsen som valdes av årsmötet den 28 oktober 2020:
Ordförande: Per Undeland, Stora Höga, mobil 0734 – 19 84 50, pundeland@yahoo.com
Vice ordförande: Kent-Åke Gustavsson, Bengtsfors, mobil 070-6273027, kent-ake.gustavsson@telia.com
Sekreterare:  Bertil Eriksson, Billingsfors, 0531-30725, mobil 070 – 5221552, bertil_e@telia.com
Kassör: Åke Gustavsson, Torbjörbyn 3, 46492 MELLERUD, mobil 070 – 617 26 76, ake_gustavsson@outlook.com

NpD-redaktionen: Björn Danielsson, Dals-Långed, mobil 070 – 654 02 55, ormetkruper@gmail.com

Övriga ledamöter:
David  Gustafsson, Åmål
Olavi Hinkkanen, Frändefors
Andreas Persson, Mellerud
Monica Svensson, Färgelanda, mobil: 070-2316980, monica59svensson@outlook.com

Valberedning: Göran Cederholm, Göteborg och Patrik Wallman, Mellerud.

Revisorer: Sten Torstensson, Mellerud. Bertil Larsson, Dals Rostock.

Regionala rapportkommitten, RRK:
Göran Cederholm, Gbg., tfn. 031 – 740 01 61, mobil 0709 – 96 13 60, g.cederholm@bredband.net
Per Undeland, Tjörn, mobil 0734-198450, pundeland@yahoo.com
Håkan Krave, Mellerud, tfn. 0530 – 419 09, mobil 070 – 733 60 72, kravehkan@yahoo.com
Michael Egerzon, Vargön. tfn. 0733767267, mike@indoor.net

Webmaster och Bandadministratör: Björn Danielsson, Dals-Långed, mobil 070 – 654 02 55 ormetkruper@gmail.com