Om DOF

Historik bakom Gösjöns fågeltorn och Dalslands Ornitologiska Förening, av Ingemar Johansson, Mellerud. DOF Historik (PDF)

DOF i Vår Fågelvärld nr 4-2021 (PDF)

DOF-loggan är ritad av Sture Torstensson, Bränna, Åsensbruk, någon gång i början av 1960-talet. Ursprungligen ritad för Skålleruds Ornitologiska Förening, med bokstäverna SOF på loggan. Sture ändrade sedan ”S” till ”D” som i DOF. Sture Torstensson berättade detta på DOF-jubileet 13 november 2009.

DOF – styrelsen som valdes av årsmötet den 22 mars 2023:
Ordförande: Per Undeland, Stora Höga, mobil: 0734 – 19 84 50, pundeland@yahoo.com
Vice ordförande: Andreas Persson, Mellerud. mobil: 070-588 48 84, jeap29@yahoo.se
Sekreterare:  Bertil Eriksson, Billingsfors,  mobil: 070 – 522 15 52, bertil_e@telia.com
Kassör: Åke Gustavsson, Torbjörbyn 3, 46492 Mellerud, mobil: 070 – 617 26 76, ake_gustavsson@outlook.com

NpD-redaktionen: Björn Danielsson, Dals-Långed, mobil: 070 – 654 02 55, ormetkruper@gmail.com

Övriga ledamöter:
Peter Bäck, Åmål. mobil: 073-827 02 04, peter.back04@gmail.com
Olavi Hinkkanen, Frändefors. mobil: 070-992 60 69, cykloman@gmail.com
Roger Gran, Åmål. roger.gran@hotmail.com
Lennart Olsson, Vänersborg. mobil: 070-3506566, lennart.olsson50@gmail.com
Monica Svensson, Färgelanda, mobil: 070-231 69 80, monica59svensson@outlook.com

Valberedning: Göran Cederholm, Göteborg och David Dickson

Revisorer: Sten Torstensson, Mellerud. Bertil Larsson, Dals Rostock.

Regionala rapportkommitten, RRK:
Göran Cederholm, Göteborg, tfn. 031 – 740 01 61, mobil: 0709 – 96 13 60, g.cederholm@bredband.net
Per Undeland, Stora Höga, mobil: 0734-19 84 50, pundeland@yahoo.com
Håkan Krave, Mellerud, tfn. 0530 – 419 09, mobil: 070 – 733 60 72, kravehkan@yahoo.com
Michael Egerzon, Vargön. mobil: 0733 – 76 72 67, mike@indoor.net
Christopher Magnusson, mobil: 073-631 03 87, christopher.ducktrap@icloud.com

Webmaster och Bandadministratör: Björn Danielsson, Dals-Långed, mobil: 070 – 654 02 55, ormetkruper@gmail.com