Fågelklubben i Dalsland

 

Ladda ned infoblad om vår kalender med fina fågelbilder tagna av lokala fotografer.


DOF kalender
"Fåglar på Dal 2021"
MIDVINTERINVENTERING 2021


Lördag den 16 jan, reservdag söndag den 17 jan. Fågelskådning över hela Dalsland, där minst två skådare i varje lag ställer upp. Mer info kommer på ”Dalslandsskådarn”, Facebookgruppen ”Fåglar på Dal” och hemsidan.

Under rådande omständigheter anser vi att denna programpunkt inte kan genomföras på ett säkert sätt då den innebär samåkning i bil och återsamling på en restaurang.

Men för att vi ändå ska få en bra bild av vilka fåglar som finns i Dalsland för tillfället, uppmanar vi alla att skåda flitigt under helgen 16/17 januari. Vädret ser ut att bli bra med några minusgrader, ingen nederbörd och svag vind.

För att ha ett litet tävlingsmoment i helgens skådning utlyser vi en "kommunkamp". Givetvis är förutsättningarna mycket olika för Dalslands kommuner, så samma utgångspunkt som förra året gäller.

Antal arter rapporterade i Artportalen i januari månad under åren 2010-2019 i de olika kommunerna:

Dals-Ed: 62
Bengtsfors: 72
Åmål: 81
Färgelanda + Valbo-Ryrs socken: 71
Mellerud: 93
Vänersborg: 92 (rapphöna ej medräknad)

Så rapporteras det 50 arter i Melleruds kommun (54 %) och 34 arter i Dals-Eds kommun (55 %) "vinner" Dals-Eds kommun.

Ha en fin helg i Dalslands fågelmarker!

Hälsningar,
Per Undeland