Fågelklubben i Dalsland

 

DOF:s fågelkalender "Fåglar på Dal" 2025

har bidragit till att DOF nu kan stödja fågellivet i Dalsland på ett sätt vi inte tidigare kunnat göra. Stort tack till alla som köpt kalendern!

Vi har beslutat att även ta fram "Fåglar på Dal 2025" och efterlyser därför fågelbilder som ska illustrera årets 12 månader + omslaget. Ett krav är att arten är noterad i Dalsland, men fotot behöver inte vara från Dalsland. Och vår målsättning är att de 13 bilderna ska ha olika fotografer.

Temat för ”Fåglar på Dal 2025" blir ”Skogsfåglar i Dalsland”. Vi vill gärna ha med bilder på arter från Fågeldirektivets bilaga 1, t.ex. järpe, tjäder, orre, nattskärra, bivråk, sparvuggla, lappuggla, tretåig hackspett, spillkråka, gråspett, törnskata, trädlärka och mindre flugsnappare och rödlistade fågelarter, t.ex. duvhök, entita, talltita, grönsångare och rödvingetrast.

Så gå igenom era fågelbilder och välj ut de som ni gärna skulle se i "Fåglar på Dal 2025". Skicka till Olavi Hinkkanen, välkänd fågelfotograf på Dal. Skicka bilderna i JPEG format liggande A4 29,7 x 21 cm 300 ppi, eller gärna så stora/högupplösta filer som möjligt (helst ca 3000px x 2100px eller större).

Olavis e-postadress: cykloman@gmail.com. Har du frågor, ring gärna Olavi på 0709 - 92 60 69.

För att vi ska ha almanackan färdig i god tid, skicka bilderna senast 20 augusti.

För DOF:s styrelse,
Per Undeland