Fågelvakten

FÅGELVAKTEN I DALSLAND
Kurt Gustavsson, Storgatan 69, 464 31 Mellerud. Tel 0530-41077, Mobil 070-5683279
kurt.gustavsson83@gmail.com

Fågelvakterna i Dalsland är veteraner i DOF, med goda kunskaper om landskapets fåglar och geografi. De har mångårig erfarenhet av arbete med fågelskydd.

Ring snarast till Kurt  om det finns misstankar att fåglars häckningsplatser kan utsättas för olaga jakt eller annan störning som kan spoliera häckning.