Fågelklubben i Dalsland

 

Liksom "Fåglar på Dal 2017", föll fågelalmanackan "Fåglar på Dal 2018" väl ut, och DOF:s styrelse har beslutat att en motsvarande ges ut för 2019. Vi efterlyser därför fågelbilder som ska illustrera årets 12 månader. Ett krav är att arten är noterad i Dalsland, men fotot behöver inte vara från Dalsland.

I "Fåglar på Dal 2017" fanns följande arter:
1) Tofsmes 2) Hökuggla 3) Bofink 4) Gulärla (sydlig) 5) Brandkronad kungsfågel 6) Svarthakedopping
7) Nattskärra 8) Brun kärrhök 9) Svartsnäppa 10) Sparvuggla 11) Strömstare 12) Havsörn

... och i "Fåglar på Dal 2018":
1) Blåmes 2) Sångsvan 3) Storskarv 4) Mindre strandpipare 5) Rödbena 6) Näktergal
7) Skrattmås 8) Kungsfiskare 9) Tornfalk 10) Stenknäck 11) Sparvhök 12) Salskrake

Finns alltså ytterligare 271 arter att välja bland för "Fåglar på Dal 2019"......

Så gå igenom era fågelbilder och välj ut de som ni gärna skulle se i "Fåglar på Dal 2019". Skicka till Kent-Åke Gustavsson, välkänd fågelfotograf på Dal, se t.ex. boken "Natur i Dalsland - En vägvisare".

Kent-Åke's e-postadress: kent-ake.gustavsson@snf.se

För att vi skall ha almanackan färdig i god tid, skicka bilderna senast 31 augusti.

För DOF:s styrelse,
Per Undeland


Hit Counter provided by Sign Holders