Fågelklubben i Dalsland

DOF:s FÅGELALMANACKA HJÄLPER HOTADE FÅGELARTER I DALSLAND!

DOF:s årsmöte 2018 beslutade att avsätta 10000 – 20000 kr för skydd av hotade fågelarter i Dalsland. Detta eftersom föreningens ekonomi är så god tack vare en lyckad försäljning av fågelalmanackan för 2017 och 2018. Beslutat är följande:

– 5000:- för inköp av talltiteholkar
– 15000:- för hjälp till Dalslands smålommar

På höstmötet 31 oktober delades talltiteholkar ut till alla närvarande för uppsättning i lämplig talltitemiljö i Dalsland.

I Natur på Dal 2/2018 kan ni läsa om smålommens förekomst i Dalsland. Artikeln sammanfattar vad som är känt om antalet par i Dalsland och vad som hotar smålommen.

För att DOF även under 2019 ska kunna hjälpa hotade fågelarter i Dalsland, köp DOF:s fågelalmanacka 2019. Kalendern kostar 100 kr. Kontakta någon i styrelsen eller i Rrk Dalsland.