Skriv ut detta Sida

Fågelklubben i Dalsland

”Fågelalmanackan ”Fåglar på Dal 2017” föll väl ut, och DOF:s styrelse har beslutat att en motsvarande ges ut för 2018. Vi efterlyser därför fågelbilder som skall illustrera årets 12 månader. Ett krav är att arten är noterad i Dalsland, men fotot behöver inte vara från Dalsland.

Så gå igenom era fågelbilder och välj ut de som ni gärna skulle se i ”Fåglar på Dal 2018”. Skicka till Kent-Åke Gustavsson, välkänd fågelfotograf på Dal, se t.ex. den nyutkomna boken ”Natur i Dalsland – En vägvisare”.
Storlek på bilder: liggande A4, 210×297 mm, 2480×3508 px upplösning: 300px/tum

Kent-Åke’s e-post: kent-ake.gustavsson@snf.se

För att vi skall ha almanackan färdig i god tid, skicka bilderna senast 31 augusti.”

gosjonsunntorn
Av DOF byggda och bekostat av Melleruds kommun
Tornet vid Holmsåns mynning, Sunnanå naturreservat.
(Kör till Sunnanå hamn)

  Kungsfågel, hona. Foto: Björn Danielsson

DOF´s skådarplattform vid Gösjön, norr Mellerud.
(Kör till Linderuds rastplats).

 

 

 

Foto: Kent-Åke Gustavsson, Lommar
Foto: Björn Danielsson, Skådarplattformen Gösjön, vy över
Gösjön från plattformen, design jubileumslogga, Kungsfågel.
Foto: Nils-Gunnar Olsson, skådarplattformen Holmsåns mynning.


Hit Counter provided by Sign Holders