Rapportmall Dalsland

Rapportmall för Dalsland

(Reviderad  2014-01-01)

 

Rapportmallen finns som PDF-fil att ladda hem (Rapportmall 2014). (Raritetsblankett i redigerbart utförande som PDF finns här.)

Rrk Dalsland tar tacksamt emot rapporter om observationer som beskrivs av nedanstående mall, samt av nya arter för landskapet, så snart som möjligt. Vi tar naturligtvis även emot gamla rapporter som inte skickats in tidigare.

Varje rapport bör innehålla uppgifter om antal exemplar, kön och ålder om detta är känt, datum, en lokalangivelse som är kopplad till namn på topografiska kartan, sockenangivelse samt eventuella medobservatörer. Skriv helst arterna i samma systematiska ordning som nedan. Vi tar gärna emot rapporten via email men det går också bra med brev.

Arter med beteckningarna Rk (till Raritetskommittén) eller Rrk (till Regionala rapportkommittén) kräver en utförlig beskrivning för att godkännas för publicering. Vid inläggning av sådana observationer i Svalan kommer automatiskt en hänvisning till en nätbaserad raritetsblankett för detta ändamål. Denna kan också hämtas från SOF:s hemsida, laddas ned ovan eller rekvireras från Rrk Dalsland.

Rk tar däremot bara emot observationer via Svalan och raritetsrapporter via Internet.

Rrk förbehåller sig rätten att även granska udda och tveksamma observationer av arter som inte generellt är markerade med beteckningen Rrk. Det kan t.ex. gälla datum eller antal som avviker från det kända mönstret.

Vid rapporter av sällsynta arter vill vi markera vikten av foto- eller ljuddokumentation om det är möjligt.

 

OBS: Rapporter utan insänd raritetsblankett där sådan krävs underkänns efter 6 månader, alternativt 31 januari året efter obsen.

 


Hit Counter provided by Sign Holders