«

Sep 20 2017

Skriv ut detta Inlägg

Program

DOF inbjuder till fågelskådning i Hästefjordsområdet nu på söndag den 24 september.
Tidpunkten är bra för många rovfåglar, sena arktiska vadare, dvärgbeckasin och många tättingar, t.ex. rödstrupig piplärka.
Väderprognosen utlovar mulet väder och svaga sydvindar, så det blir säkert en fin dag i fågelmarkerna.
Samling vid trevägskrysset vid Siviken som ligger precis SO om Stora Hästefjorden. Då det säkert finns mycket att se samlas vi klockan 09:00. Beroende av väder och fågeltillgång åker vi runt i området så länge vi tycker det är givande.
Då vi kommer att vandra i en del blöta områden är stövlar lämpligt. Och glöm inte kaffe & matsäck.
Har ni frågor, hör av er till undertecknad som leder exkursionen.
Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Väl mött på söndag önskar DOF-styrelsen.
Hälsningar,
Michael Egerzon
0733 – 76 72 67

Höst vid Hästefjorden
Under augusti – november en utflykt per månad för att följa höststräcket. I augusti börjar vi med bivråk, vadare och gulärla, för att i november avsluta med sångsvan, gäss och havsörn. Och vi hoppas att alla 3 arter beckasin visar sig under hösten. Information om utflyktsdag och samling kommer på ”Dalslandsskådarn” och hemsidan.

Höstmöte (OBS nytt datum)
Torsdagen den 26 oktober kl 19:00. Melleruds bibliotekshall. Vi kan redan nu meddela att vi får besök av Martin Green från Svensk Fågeltaxering (http://www.fageltaxering.lu.se/), som kommer att hålla föredrag om  ”Hur går det för Dalslands och Sveriges fåglar?”  Mer info kommer i NpD 2, hemsidan och maillistan Dalslandsskådarn. DOF bjuder på fikabordet. DOF önskar alla fågelvänner välkommna till en trevlig kväll.

Alla aktiviteter är i samarrangemang med Studiefrämjandet.


Hit Counter provided by Sign Holders