Program

VÅR VID HÄSTEFJORDEN
Under februari – maj en utflykt per månad för att följa vårsträcket. I februari och mars börjar vi med sångsvan, gäss och havsörn för att i maj avsluta med nordliga vadare och alla tropikflyttarna. Och vi kan säkert räkna med någon överraskning. Information om utflyktsdag och samling kommer på ”Dalslandsskådarn” och hemsidan.

MÖT VÅREN I EDSLESKOG 29 mars – 17 MAJ
Samling torsdagar kl 08:00. OBS: Ingen exkusion den 10 maj. På stora parkeringen vid Bräcke ängar. Dalslands finaste lokaler för hackspettar finns runt Edsleskog, och vi besöker någon av dessa. Läs mer i boken ”Guide till Dalslands fåglar”. Många andra arter som skogshöns, nötkråka och stenknäck finns också i området. Kontakt: Bertil Eriksson 0705 – 22 15 52.

FÅGELVÅREN VID GÖSJÖN & BERGS MADER
Alla tisdagar i april och maj kl 18:00. Vid fågeltornet, Linderuds rastplats, Gösjöns norra ände, Mellerud. Kontaktpersoner: Åke Gustavsson, 070 – 617 26 76, Björn Danielsson, 070 – 654 02 55. OBS: kommer Ni senare och tornet är tomt, ring någon av kontaktpersonerna och hör efter var vi är. Vid Bergs mader, skådar vi vid två platser: Skogsholmen eller Skådarkullen.

VÅRENS FÅGLAR I FÄRGELANDAOMRÅDET
Alla onsdagar i april och maj kl 18:00. Startar vid fågeltornet som nås från Ellenö reningsverk i samhället vid Ellenösjön, Färgelanda. Kontaktperson: Monica Svensson 070-2316980. OBS: kommer Ni senare och tornet är tomt, ring så meddelar vi vår position.

BIOLOGISK MÅNGFALD I SKOGEN
Någon lördag eller söndag i slutet av april eller början av maj. Vi besöker ett intressant område på Kroppefjäll eller Ranneberget för att utforska skogens biologiska mångfald. Mer information på hemsidan och ”Dalslandsskådarn” senast onsdagen före aktuell dag. Guider Stefan Hult 0702 – 61 42 34 och Per Undeland 0734 – 19 84 50.

FÅGELSKÅDNINGENS DAG I HELA SVERIGE
Söndagen den 6 maj, kl 09:00. Vid Holmsåns mynning och Sunnanå naturreservat. Samling vid grusparkeringen vid ingången till reservatet i Sunnanå hamn, Mellerud. Kontaktperson: Åke Gustavsson, 070-617 26 76.

KVÄLLSSKÅDNING VID HULLSJÖN VECKA 19 I MAJ
Kvällsutflykt till Hullsjön mellan 7-13 maj. Beroende av väder samling någon av dagarna vid Sydkullen på västra sidan av Hullsjön kl. 18:00. Närmare information om vilken dag på ”Dalslandsskådarn” och hemsidan. Runt 21:30- 22:00 beger vi oss till Kårebro nordost om sjön för för att lyssna efter spelande dubbelbeckasin. Lokalen är en av Västsveriges säkraste för arten. Kontakt & guide: Michael Egerzon 0733 – 76 72 67.

NATTFÅGELSKÅDNING I MELLERUDSOMRÅDET
Fredagen den 8 juni, kl 20:00. Samling vid Preem-macken (100 m norr södra rondellen) Mellerud. Kontaktpersoner: Åke Gustavsson, 070 – 617 26 76,
Björn Danielsson, 070 – 654 02 55.

HÖST VID HÄSTEFJORDEN
Under juli – oktober en utflykt per månad för att följa höststräcket. I juli och augusti börjar vi med bivråk, vadare och gulärla, för att i oktober avsluta med sångsvan, gäss och havsörn. Och vi hoppas att alla 3 arter beckasin visar sig under hösten. Information om utflyktsdag och samling kommer på ”Dalslandsskådarn” och hemsidan.

HÖSTMÖTE
Onsdagen den 31 oktober kl 19:00. Melleruds bibliotekshall. Program är inte bestämt ännu men meddelas i NpD 2, ”Dalslandsskådarn” och hemsidan. DOF bjuder på fikabordet. DOF önskar alla fågelvänner välkomna till en trevlig kväll.

Alla aktiviteter är i samarrangemang med Studiefrämjandet.


Hit Counter provided by Sign Holders