Maj 12 2017

Om DOF

DOF-loggan är ritad av Sture Torstensson, Bränna, Åsensbruk, någon gång i början av 1960-talet. Ursprungligen ritad för Skålleruds Ornitologiska Förening, med bokstäverna SOF på loggan. Sture ändrade sedan “S” till “D” som i DOF. Sture Torstensson berättade detta på DOF-jubileet 13 november 2009

DOF – styrelsen som valdes av årsmötet den 17 mars 2017 ser ut så här:

Ordförande, Per Undeland, Tjörn, mobil 0734 – 19 84 50, pundeland@yahoo.com

Vice ordförande, Kent-Åke Gustavsson, Bengtsfors. tfn. 0531-23027, mobil 070-6273027, kent-ake.gustavsson@snf.se

Sekreterare, Bertil Eriksson, Billingsfors, 0531-30725, mobil 070 – 5221552, bertil_e@telia.com

Kassör, Åke Gustavsson, Mellerud, tfn. 0530 – 23001, mobil 070 – 617 26 76, ake_gustavsson@outlook.com

NpD-redaktionen: Björn Danielsson, Dals-Långed,  mobil 070 – 654 02 55, ormetkruper@gmail.com

Övriga ledamöter:
Roger Gran, Mo, Åmål,  tfn. bost. 0532 – 430 21, mobil 0730-461970 roger.gran@hotmail.com
Andreas Persson, Mellerud
Monika Svensson, Färgelanda, mobil: 070-2316980, monica59svensson@outlook.com

Valberedning: Tage Kyrk, tillsammans med styrelsen.

Revisorer: Sten Torstensson, Mellerud. Bertil Larsson, Dals Rostock.

Regionala rapportkommitten, RRK: Göran Cederholm, Gbg., tfn. 031 – 740 01 61, mobil 0709 – 96 13 60, g.cederholm@bredband.net

Per Undeland, Tjörn, mobil 0734-198450, pundeland@yahoo.com

Håkan Krave, Mellerud, tfn. 0530 – 419 09, mobil 070 – 733 60 72, kravehkan@yahoo.com

Michael Egerzon, Vargön. tfn. 0733767267, mike@indoor.net

David Dickson, Skåpafors (Lokaladministration) tfn: 0531-100 43, mobil: 0705098165.

Webmaster: Björn Danielsson, Dals-Långed, mobil 070 – 654 02 55, ormetkruper@gmail.com


Hit Counter provided by Sign Holders